Ziektewet

Voor zieke werknemers is de werkgever verplicht gedurende de eerste twee jaar van ziekte loon door te betalen. Alleen de zogeheten vangnetgroepen komen in aanmerking voor een uitkering vanuit de Ziektewet (ZW).

Binnen de Ziektewet bestaan de volgende vangnetgroepen:

Zwangere vrouwen: vrouwen die ziek zijn als gevolg van zwangerschap of bevalling;

Flexwerkers: uitzendkrachten en werknemers waarbij het dienstverband afloopt tijdens de ziekteperiode. In dit overzicht worden alleen de flexwerkers getoond die publiek (geen eigenrisicodrager) verzekerd zijn;

Zieke WW-ers: ex-werknemers met een WW-uitkering; en

Overig: dit betreft vooral de ‘no risk polis’ - dat zijn arbeidsgehandicapten waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsverplichting heeft - en vrijwillig verzekerden.

Ontwikkeling:

De stijging van het aantal uitkeringen in de afgelopen jaren is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de gunstige conjunctuur, de stijging van het aantal flexwerkers doordat een deel van de uitzendbedrijven die voorheen eigenrisicodragers waren nu een deel van hun werknemers publiek verzekeren, de toenemende bekendheid bij werkgevers en werknemers van de no-riskpolis en voor een beperkt deel aan de griepgolf.

 

 • Klaverblad
 • Lancyr
 • Reaal
 • AEGON
 • Van Kampen Groep
 • UWV
 • Amersfoortse
 • Movir
 • De Zeeuwse
 • Goudse
 • Allianz
 • TAF
 • Avero Achmea