WIA-verzekering

WIA is een sociale verzekering die werknemers gedeeltelijk beschermt tegen loonverlies. De uitkering bedraagt hoogstens 75% van het maximum loon. In 2013 bedraagt het maximumloon € 195,00 per dag.

 • UWV
 • Allianz
 • a.s.r.
 • Reaal
 • Van Kampen Groep
 • AEGON
 • Movir
 • TAF
 • Lancyr
 • Avero Achmea
 • Goudse
 • Klaverblad
 • De Zeeuwse