WIA-excedentverzekering

De WIA verzekert het inkomensverlies van een werknemer door arbeidsongeschiktheid tot een wettelijk maximum. De WIA-uitkering bedraagt in het gunstigste geval 70% van dit maximum. Bij volledige arbeidsongeschiktheid (IVA-uitkering) is het uitkeringspercentage 75%. Werknemers die een hoger inkomen hebben dan het maximum, lijden een hoger inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid. Een WIA-excedentverzekering vangt deze inkomensterugval gedeeltelijk op.

 • TAF
 • Avero Achmea
 • AEGON
 • Klaverblad
 • De Zeeuwse
 • Lancyr
 • Goudse
 • Reaal
 • Movir
 • UWV
 • a.s.r.
 • Van Kampen Groep
 • Allianz