WIA

De wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) voorziet werknemers en ambtenaren van een uitkering bij arbeidsongeschiktheid. De WIA kent 2 regelingen, de IVA en de WGA. De WIA is in werking getreden op 29 december 2005. Wie ziek is geworden sinds 1 januari 2004 kan na een wachttijd van 104 weken een beroep doen op de WIA.

 

2.1. WIA Totaal

 

Ontwikkelingen:

 

De stijging van het aantal WIA-uitkeringen komt voor een belangrijk deel voor rekening van mensen in de leeftijdscategorie 55 jaar en ouder. Door de afschaffing van de vervroegde uittredingsregelingen en het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd werken mensen langer door. Naarmate mensen ouder worden, neemt de kans op gebreken en daarmee arbeidsongeschiktheid toe.

 

 

Vanaf 2016 is de stijging van het aantal uitkeringen in de WIA groter dan de daling in de WAO. Het gevolg is dat de uitkeringslasten voor totaal WIA en WAO toenemen.