WGA

UWV verstrekt op grond van de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) uitkeringen aan gedeeltelijk arbeidsgeschikten en aan volledig maar niet niet-duurzaam arbeidsongeschikten.

Ontwikkeling:

De instroom is jaarlijks 20.000 hoger dan de uitstroom. Het lopend bestand neemt met ca. 10.000 per jaar toe. De overige 10.000 betreft personen die over gaan van de WGA naar de IVA.

De populatie uitkeringsgerechtigden in de WGA is gemiddeld jonger dan in de IVA. Waar bij de IVA ruim 60% 55-plus is, is dit in de WGA iets meer dan 35%.

 • De Zeeuwse
 • UWV
 • Allianz
 • AEGON
 • Klaverblad
 • Reaal
 • Movir
 • Goudse
 • Avero Achmea
 • a.s.r.
 • TAF
 • Lancyr
 • Van Kampen Groep