WGA-hiaatverzekering uitgebreid

De WGA-hiaatverzekering uitgebreid geeft de verzekerde niet alleen een aanvulling op de vervolguitkering, maar ook op de loonaanvullingsuitkering.De WGA-hiaatverzekering uitgebreid geeft de verzekerde in ieder geval een aanvulling tot 70% van het laatstverdiende loon. Dit loon mag niet meer zijn dan het maximumdagloon. Met een aanvulling tot 70% van het laatstverdiende loon is het inkomen van de verzekerde gelijk aan de hoogte van de loongerelateerde uitkering.

 • Goudse
 • TAF
 • AEGON
 • Reaal
 • Movir
 • Klaverblad
 • Allianz
 • Lancyr
 • De Zeeuwse
 • UWV
 • a.s.r.
 • Avero Achmea
 • Van Kampen Groep