Wet Bezava

De Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (Bezava) is op 1 januari van dit jaar in werking getreden. Waar tot nu toe de premies van het ziekteverzuim van vangnetters voor een groot deel sectoraal werden vastgesteld, wordt dat per bedrijf individueel.

 • AEGON
 • Van Kampen Groep
 • Klaverblad
 • Avero Achmea
 • Lancyr
 • Reaal
 • a.s.r.
 • UWV
 • Goudse
 • Movir
 • TAF
 • Allianz
 • De Zeeuwse