Wet Bezava

De Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (Bezava) is op 1 januari van dit jaar in werking getreden. Waar tot nu toe de premies van het ziekteverzuim van vangnetters voor een groot deel sectoraal werden vastgesteld, wordt dat per bedrijf individueel.

 • Van Kampen Groep
 • Goudse
 • AEGON
 • Allianz
 • Movir
 • Klaverblad
 • TAF
 • UWV
 • Avero Achmea
 • Reaal
 • Amersfoortse
 • De Zeeuwse
 • Lancyr