Werkhervattingskas

 De WAO werd gefinancierd  uit twee fondsen, het Aof (de uitkeringen  van mensen die > vier jaar in de WAO zitten en niet onder Pemba vallen) en de Aok (de uitkeringen van mensen < vier 4 jaar in de WAO zitten en onder Pemba vallen). Deze beide fondsen blijven bestaan zolang Pemba bestaat. Als Pemba wordt afgeschaft, blijft het Aof over om de lasten van de IVA en de oude WAO te dekken, alsmede het deel van de WGA-lasten waarvoor een bedrijf geen eigenrisicodrager kan worden. Voor het deel van de WGA-lasten waarvoor een bedrijf wel eigenrisicodrager kan worden, zal een apart fonds (de Werkhervattingskas) worden opgericht omdat de WGA hiervoor premiedifferentiatie zal kennen.

 • Klaverblad
 • Van Kampen Groep
 • Lancyr
 • UWV
 • De Zeeuwse
 • Avero Achmea
 • Allianz
 • Goudse
 • Movir
 • AEGON
 • TAF
 • Reaal
 • Amersfoortse