WAZ

Tot 1 augustus 2004 was de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. Alleen zelfstandigen die vóór 1 augustus 2004 arbeidsongeschikt werden, kunnen nu nog een WAZ-uitkering ontvangen. Andere zelfstandigen kunnen geen nieuwe WAZ-uitkering meer aanvragen.

De Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) is een verzekering tegen de financiële gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen, beroepsbeoefenaren, directeuren-grootaandeelhouders en meewerkende echtgenoten.

Alleen personen die ziek zijn geworden vóór 1 januari 2004, kunnen nog een beroep doen op de WAZ.

De nieuwe uitkeringen betreffen een herleving van een eerder verkregen recht.

Ontwikkelingen:

Evenals bij de WAO zal ook het aantal uitkeringen in de WAZ in een lager tempo dalen door de verhoging van de AOW-leeftijd.

Pensionering geldt als de meest voorkomende reden van uitstroom.

 • Avero Achmea
 • AEGON
 • Reaal
 • De Zeeuwse
 • Amersfoortse
 • Allianz
 • Klaverblad
 • UWV
 • Lancyr
 • Van Kampen Groep
 • Movir
 • TAF
 • Goudse