WAZ

De Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) is een verzekering tegen de financiële gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen, beroepsbeoefenaren, directeur-grootaandeelhouders en meewerkende echtgenoten. Op 1 augustus 2004 is de Wet Einde Toegang Verzekering WAZ ingegaan. Na deze datum kan er geen (eerste) recht op een WAZ-uitkering meer ontstaan. Het aantal uitkeringen daalt. Evenals bij de WAO is er nog wel instroom van oude rechten.

 • Allianz
 • a.s.r.
 • Van Kampen Groep
 • De Zeeuwse
 • Lancyr
 • Goudse
 • Klaverblad
 • Avero Achmea
 • Reaal
 • UWV
 • AEGON
 • TAF
 • Movir