WAO

De Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) is de voorloper van de WIA. De WAO voorziet werknemers en ambtenaren bij arbeidsongeschiktheid van een uitkering.

Alleen personen die ziek zijn geworden vóór 1 januari 2004, kunnen nog een beroep doen op de WAO.

Ontwikkelingen:

Het aantal lopende WAO-uitkeringen neemt, doordat de regeling voor nieuwe gevallen gesloten is, jaarlijks af. De verhoging van de AOW-leeftijd leidt ertoe dat de afname enigszins vertraagd wordt.

De beëindiging van de uitkering betreft voornamelijk pensionering (80%) en overlijden (15%). Bij slechts 1% is er sprake van herstel. De uitstroom door overlijden zal in verhouding licht toenemen door de hogere sterftekans bij de gemiddeld ouder wordende WAO-populatie.