Wajong

De Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) bij arbeidsongeschiktheid uitkeringen aan degenen die vóór hun 17e levensjaar of als student arbeidsongeschikt zijn geworden.

Per 1 januari 2010 is de nieuwe Wajong ingegaan. Jongeren met een langdurige ziekte of handicap krijgen intensieve begeleiding naar werk. Wajongers die geen mogelijkheden hebben op de arbeidsmarkt of die nog druk bezig zijn werk te vinden, ontvangen een (aanvullende) uitkering.

Per 1 januari 2015 is de Participatiewet ingegaan en is de Wajong 2015 van toepassing. Alleen jonggehandicapten die nu en in de toekomst niet meer kunnen werken komen in aanmerking voor een uitkering van UWV als zij aan de voorwaarden voldoen. Jonggehandicapten die wel kunnen werken, krijgen van de gemeente een bijstandsuitkering als ze voldoen aan de voorwaarden en hulp bij het vinden van geschikt werk.

De Wajongers die vóór 1 januari 2015 al een Wajong uitkering ontvingen, behouden deze uitkering bij UWV. Wajongers die kunnen werken, krijgen hulp van UWV bij het vinden van geschikt werk. De hoogte van de uitkering gaat is voor hen wel veranderd. De uitkering is vanaf 1 januari 2018 maximaal 70% van het minimumloon.

 • Lancyr
 • a.s.r.
 • Avero Achmea
 • Van Kampen Groep
 • Allianz
 • Movir
 • Goudse
 • UWV
 • AEGON
 • Reaal
 • Klaverblad
 • De Zeeuwse
 • TAF