Wajong

De wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten heeft als doel hulp te bieden bij het vinden en behouden van betaald werk. Zodat iedereen die kán werken, hiervoor ook de kansen krijgt.

UWV verstrekt op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) uitkeringen aan personen die vóór hun 17e levensjaar of als student arbeidsongeschikt zijn geworden. De Wajong bestaat uit drie onderdelen:

Oude Wajong: tot en met 2009 stond het recht op uitkering centraal.

Wajong 2010: vanaf 1 januari 2010 kwam het recht op arbeidsondersteuning centraal te staan. Als onderdeel van de arbeidsondersteuning konden jonggehandicapten inkomensondersteuning aanvragen.

Wajong 2015: per 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden en hebben uitsluitend volledig en duurzaam arbeidsongeschikte jonggehandicapten nog recht op een uitkering. Nieuwe jonggehandicapten met mogelijk arbeidsvermogen vallen voortaan onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten.

Ontwikkelingen:

Als gevolg van de Participatiewet is de instroom bij UWV gering. Mede als gevolg hiervan daalt het aantal lopende Wajong-uitkeringen bij UWV.

De gemiddelde jaaruitkering is in 2018 gedaald met 0,7%. Dit komt vooral door daling van het uitkeringspercentage van maximaal 75% naar 70% van het wettelijk minimumloon voor personen met arbeidsvermogen.

 • Lancyr
 • Amersfoortse
 • AEGON
 • Reaal
 • Van Kampen Groep
 • TAF
 • Goudse
 • Movir
 • De Zeeuwse
 • Klaverblad
 • Avero Achmea
 • Allianz
 • UWV