Vangnetverzekering

Productkenmerken

Het product heeft de volgende belangrijke uitgangspunten:

- Dekking op basis van gangbare arbeid;

- Verzekerd bedrag maximaal gelijk aan 70% van het wettelijk minimumloon

- Indexatie sluit aan bij aanpassing minimumloon;

- Uitkering vanaf 25% arbeidsongeschiktheid;

- Vaste eindleeftijd van 67 jaar;

- Dekking voor zowel gedeeltelijk als volledige arbeidsongeschiktheid;

- Eigen risicotermijn van 1 jaar;

- Contracttermijn van 1 jaar.

 

Doelgroep

Deze verzekering is uitsluitend bedoeld voor zelfstandigen die om medische redenen geen reguliere arbeidsongeschiktheidsverzekering kunnen afsluiten. Klanten die een uitsluiting krijgen op een reguliere AOV vallen niet onder de doelgroep van deze verzekering; zij hebben immers een alternatief en zijn dus verzekerbaar.

 

Aanbieden

De aanvraag voor een reguliere arbeidsongeschiktheidsverzekering moet zijn ingediend binnen 15 maanden na de start als zelfstandig ondernemer.

Als de verzekeraar een aanvraag voor een reguliere arbeidsongeschiktheidsverzekering afwijst door de gezondheid van de kandidaat

- verzekerde, biedt de verzekeraar de kandidaat

- verzekerde automatisch een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor moeilijk verzekerbare zelfstandigen aan.

Tevens wijst hij hem op de mogelijkheid om offertes voor een reguliere AOV aan te vragen bij andere verzekeraars. 

- verzekerde uiteindelijk kiest voor de vangnetverzekering moet deze worden gesloten bij de verzekeraar waar de eerste aanvraag voor een reguliere verzekering is ingediend.

 

Prijs

Bij acceptatie van deze verzekering wordt geen onderscheid gemaakt op basis van individuele risicokenmerken. De gedachte hierachter is dat deze groep onverzekerbaar is.

Aanvullend onderscheid op basis van leeftijd of beroep is daarom technisch onnodig. De verzekerde moet uiteraard wel kunnen aantonen dat hij in staat is het verzekerd inkomen te verdienen. Omdat er geen onderscheid wordt gemaakt op basis van individuele kenmerken kent deze verzekering een  maximale premie van € 209,55 per € 1.000 verzekerd bedrag.