Vangnetters Ziektewet

Werkgevers moeten bij ziekte van een werknemer de eerste 2 jaar minimaal 70% van het laatstverdiende loon doorbetalen. Wie geen werkgever (meer) heeft, kan een beroep doen op de Ziektewet (vangnetters):

 • uitzendkrachten zonder een vast contract met het uitzendbureau;
• oproepkrachten (afhankelijk van het soort oproepcontract);
• thuiswerkers, musici en artiesten;
• stagiairs met een stagevergoeding;
• werklozen die langer dan 13 weken ziek zijn;
• vrijwillig verzekerden;
• mensen die binnen vier weken na het einde van de verzekering ziek worden (nawerking).

 • a.s.r.
 • TAF
 • Goudse
 • Klaverblad
 • AEGON
 • Van Kampen Groep
 • Avero Achmea
 • Movir
 • De Zeeuwse
 • Allianz
 • Reaal
 • UWV
 • Lancyr