SV-loon

SV-loon is het loon waarover de premies op grond van de sociale verzekeringen worden berekend en waarop de uitkeringen worden gebasseerd. Het sv-loon is als gevolg van de Wet administratieve lastenverlichting in sociale verzekeringen (Walvis) nagenoeg gelijk aan het fiscale loon.

 • UWV
 • AEGON
 • Movir
 • Avero Achmea
 • De Zeeuwse
 • a.s.r.
 • Allianz
 • Reaal
 • Klaverblad
 • Van Kampen Groep
 • TAF
 • Goudse
 • Lancyr