Passende arbeid

Bij passende arbeid wordt er beoordeeld welke (rest-)capaciteit u nog heeft rekening houdende met, uw krachten en bekwaamheden, uw opleiding en vorige beroepen. De vraag of andere beroepswerkzaamheden in redelijkheid van u verlangd kunnen worden. Bij die beoordeling speelt de mogelijke verminderde gelegenheid tot het verkrijgen van arbeid geen rol.