Loonaanvullingsuitkering

De gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemer kan na afloop van de loongerelateerde WGA uitkering in aanmerking komen voor een loonaanvullingsuitkering op voorwaarde dat hij voldoende inkomsten uit werk heeft. Het begrip resterende verdiencapaciteit (RVC) speelt hierbij een belangrijke rol.