Leeftijdsafhankelijk tarief

U betaalt een premie die gedurende de looptijd van de polis gelijk blijft, of een premie die met uw leeftijd meestijgt. Het leeftijdsafhankelijke tarief is in aanvang goedkoper maar stijgt naarmate u ouder wordt. In de gelijkblijvende premie wordt in de eerste jaren een reserve opgebouwd zodat uw premie later bij het ouder worden ook gelijk kan blijven. Bij tussentijdse beëindiging van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering vervalt de opgebouwde reserve aan de verzekeraar.

 • Movir
 • Avero Achmea
 • Reaal
 • Klaverblad
 • Allianz
 • UWV
 • Van Kampen Groep
 • De Zeeuwse
 • TAF
 • Lancyr
 • AEGON
 • Goudse
 • a.s.r.