IVA

UWV verstrekt op grond van de regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) uitkeringen aan volledig en duurzaam arbeidsongeschikten.

Ontwikkeling:

Een belangrijke factor in de stijging van het aantal uitkeringen is de overgang van WGA naar IVA. Dit gaat om mensen die eerst niet duurzaam arbeidsongeschikt waren, maar dat in de loop van de tijd wel zijn geworden. In 2017 gebeurde dit ca. 10.000 maal, bijna evenveel als de nieuwe instroom in de IVA.

 • Reaal
 • Avero Achmea
 • UWV
 • De Zeeuwse
 • Movir
 • Klaverblad
 • Van Kampen Groep
 • Lancyr
 • AEGON
 • Goudse
 • TAF
 • a.s.r.
 • Allianz