Inlooprisico

Het inlooprisico is het risico wat u loopt indien u arbeidsongeschikt raakt en de oorzaak hiervan voor de ingangsdatum ligt van de nieuwe verzekering, maar die ontdekt wordt tijdens de looptijd van de oude verzekering. Dit risico is in beginsel niet gedekt bij de nieuwe verzekering, tenzij dit nadrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.

 • De Zeeuwse
 • a.s.r.
 • Lancyr
 • Reaal
 • TAF
 • AEGON
 • Avero Achmea
 • Allianz
 • Van Kampen Groep
 • UWV
 • Klaverblad
 • Goudse
 • Movir