Gezondheidsverklaring

Er wordt gevraagd naar een aandoeningen en ziekten, en er wordt duidelijk vermeld dat de verzekeringnemer het moet melden als hij zorgverlener heeft bezocht, een medische behandeling heeft ondergaan en/of medicijnen heeft gebruikt. Indien van toepassing worden aanvullende vragen gesteld over de aandoening of behandeling. De medisch adviseur van de verzekeraar beoordeelt de gezondheidsverklaring en kan aan de hand daarvan besluiten nadere informatie op te vragen bij de huisarts of behandelend specialist of de verzekeringnemer te laten keuren.

Op de gezondheidsverklaring staat vermeld dat het belangrijk (én verplicht) is deze naar waarheid en volledig in te vullen, omdat anders het gevaar bestaat dat de verzekeraar de verzekering beëindigt of een uitkering weigert of stopzet.

 • Klaverblad
 • Movir
 • Avero Achmea
 • Lancyr
 • Reaal
 • UWV
 • Goudse
 • a.s.r.
 • Allianz
 • AEGON
 • Van Kampen Groep
 • De Zeeuwse
 • TAF