Gangbare arbeid

Bij gangbare arbeid is alleen de vraag aan de orde welke algemeen geaccepteerde arbeid nog van u verlangd kan worden. Geen rekening wordt gehouden met het beroep, opleidingsniveau en ervaring. De WIA-normen zijn gebaseerd op dit criterium, dat bij particuliere verzekeraars weinig in gebruik is.

 • a.s.r.
 • De Zeeuwse
 • Goudse
 • Movir
 • Klaverblad
 • Reaal
 • UWV
 • Van Kampen Groep
 • TAF
 • Avero Achmea
 • AEGON
 • Allianz
 • Lancyr