Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is in Nederland een verzekering voor zelfstandig ondernemers die de verzekerde (de ondernemer) voorziet in een periodieke uitkering bij ziekte of invaliditeit.
De arbeidsongeschiktheidsverzekering is een schadeverzekering of een sommenverzekering.
Bij een sommenverzekering betaalt de verzekeraar bij arbeidsongeschiktheid uit, ongeacht het verlies aan inkomen.
Bij een schadeverzekering keert de verzekeraar uitsluitend uit bij het daadwerkelijk verlies aan inkomen.