Arbeidsongeschiktheidsfonds (aof)

De WAZ vermogensbestanddelen (Wet Arbeidsongeschiktheidsfonds zelfstandigen), ging op 1 januari 2005 over op het Arbeidsongeschiktheidsfonds, bedoeld in artikel 72 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

 • AEGON
 • a.s.r.
 • Klaverblad
 • De Zeeuwse
 • Reaal
 • Movir
 • Van Kampen Groep
 • Avero Achmea
 • UWV
 • TAF
 • Allianz
 • Lancyr
 • Goudse