Arbeidsongeschiktheidsdrempel

De arbeidsongeschiktheidsdrempel is het percentage dat bij arbeidsongeschiktheid overschreden moet worden om voor een uitkering in aanmerking te komen. Gebruikelijk is een percentage van 25% of 35%.

Bij hogere percentages zoals 50% of zelfs 80% neemt een verzekeringnemer een dusdanig hoog risico dat er geen sprake meer is van een adequate verzekering.