Arbeidsongeschiktheidsdrempel

De arbeidsongeschiktheidsdrempel is het percentage dat bij arbeidsongeschiktheid overschreden moet worden om voor een uitkering in aanmerking te komen. Gebruikelijk is een percentage van 25% of 35%.

Bij hogere percentages zoals 50% of zelfs 80% neemt een verzekeringnemer een dusdanig hoog risico dat er geen sprake meer is van een adequate verzekering.

 • Klaverblad
 • TAF
 • De Zeeuwse
 • Avero Achmea
 • Lancyr
 • a.s.r.
 • Goudse
 • Van Kampen Groep
 • Movir
 • UWV
 • AEGON
 • Allianz
 • Reaal