Arbeidsongeschiktheidscriterium

Dit is het criterium waarop de verzekeraar beoordeelt of u arbeidsongeschikt bent. Het arbeidsongeschiktheidscriterium bestaat meestal uit een van de volgende drie mogelijkheden:

- Gangbare arbeid; Kunt u nog werken, ongeacht uw opleiding en ervaring?

- Passende arbeid; Kunt u nog een beroep uitoefenen dat past bij uw opleiding en ervaring?

- Beroepsdekking; Kunt u uw eigen beroep nog uitoefenen?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering met het cirterium gangbare arbeid is de goedkoopste- en met beroepsdekking de duurste variant.

De premie van uw AOV zal hoger zijn als u zich wilt verzekeren tegen beroepsarbeidsongeschiktheid, dit houdt in dat er bij beoordeling van de arbeidsongeschiktheid alleen wordt gekeken of u uw eigen beroep nog kunt uitoefenen. Wanneer u zich verzekert tegen passende arbeid of gangbare arbeid zal de premie van de AOV lager zijn.

 • Klaverblad
 • UWV
 • Avero Achmea
 • Allianz
 • Goudse
 • Van Kampen Groep
 • Reaal
 • a.s.r.
 • AEGON
 • Lancyr
 • Movir
 • De Zeeuwse
 • TAF