AAW

De Algemene arbeidsongeschiktheidswet was een wet waar in beginsel alle ingezetenen van Nederland voor verzekerd waren. Om een uitkering te ontvangen diende de verzekerde wel een bepaald inkomen te hebben gehad en op basis daarvan werd een uitkering vastgesteld. De uitkering was een percentage overeenkomend met het arbeidsongeschiktheidspercentage. In 1998 werd de AAW afgeschaft en werden er voor zelfstandigen de WAZ en voor jonggehandicapten de Wajong ingevoerd.

 • a.s.r.
 • UWV
 • Van Kampen Groep
 • Allianz
 • Reaal
 • Movir
 • TAF
 • Avero Achmea
 • De Zeeuwse
 • Lancyr
 • AEGON
 • Klaverblad
 • Goudse